x
Kapat
Menü
Kapat
Hesabım
Kapat
Sepet

KULLANIM KOŞULLARI

Narkonteks Tekstil İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ‘ne (“Blackspade”) ait wwww.blackspade.com.tr uzantılı web sitemizi (“Web Sitesi” ya da “Site”) ziyaret ettiğinizde ve/veya Blackspade Uygulamasını (“Mobil Uygulama”) indirip kullandığınızda veyahut Kullanım Koşullarını kabul ettiğinizi gösteren bir düğmeye tıklamanız ve/veya web sitemizi ya da Mobil Uygulamayı kullanmaya devam etmeniz durumunda, kullanıcı (“Kullanıcı”) olarak aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılacaksınız. 

Belirtilen şartların sizin için uygun olmaması halinde lütfen wwww.blackspade.com.tr sitesini kullanmayınız.

 

Blackspade, bu Kullanım Koşulları ile Web Sitesi’nde ve Mobil Uygulama’da mevcut olan ve ileride Kullanıcı’ya sunulacak tüm ürün, içerik ve hizmete ilişkin olarak Blackspade ve Kullanıcı’nın hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir. 


  1. Blackspade ‘in Hak ve Yükümlülükleri

 

1.1 Blackspade herhangi bir zamanda, herhangi bir sebep göstermeksizin ve Kullanıcılar’a ayrıca bildirim yapmaksızın iş bu Kullanım Koşulları’nda tek taraflı olarak değişiklik yapabilir. Kullanıcılar, Web Sitesini yahut Mobil Uygulamayı kullanmaya devam ederek, bu değişiklikleri kabul etmiş sayılır. 

1.2 Blackspade, Web Sitesi’nin yahut Mobil Uygulama’nın hatasız ve kesintisiniz olacağını ve/veya kullanımdan beklenebilecek sonuçları garanti ve taahhüt etmemekte olup, herhangi bir zamanda, herhangi bir sebep göstermeksizin ve Kullanıcılar’a ayrıca bildirim yapmaksızın Web Sitesi’ni veya Mobil Uygulamayı geçici bir süre askıya alma ve/veya değiştirme, tamamen durdurma, erişimi durdurma ve sınırlandırma, sisteme yüklenen bütün bilgileri, içeriği, Hizmet’i erişime kapatma ve silme hakkına sahiptir. Bu nedenle Blackspade’e herhangi bir sorumluluk yüklenemez.

 

  1. Kullanıcı’nın Hak ve Yükümlülükleri

2.1 Kullanıcı, Web Sitesi’ni ve Mobil Uygulamayı ziyaret ederken ve kullanırken işbu Kullanım Koşulları’na ve yürürlükteki mevzuata, Blackspade’in hizmetlerine ilişkin olarak yayımlayacağı her türlü duyuru ve bildirimlere uymayı kabul eder. Web Sitesi’ni ve Mobil Uygulamayı kötü niyetli ve hukuka aykırı şekilde kullanmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi durumda, hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk Kullanıcıya aittir.

2.2 Kullanıcı, işbu Kullanım Koşulları’nda açıklanan fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemeyi, Blackspade ve /veya üçüncü şahıslara ait resim, metin, dosya, veri tabanı, unvan, işletme adı, içerik, yazılım, marka, logo ve benzeri her türlü bilgi, içerik, görselleri kopyalamayacağını, çoğaltmayacağını, yayınlamayacağını, değiştirmeyeceğini, saklamayacağını, başka bir dile çevirmeyeceğini, yüklemeyeceğini, değiştirmeyeceğini, herhangi bir işleme tabi tutmayacağını, yasa dışı ve/veya yetkisiz olarak kullanmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder. 

 

2.3

 

2.4 Kullanıcı’nın işbu Kullanım Şartları’nda belirtilen hususlara ya da Blackspade genel kurallarına uymadığının tespiti halinde, Kullanıcının Web Sitesi ya da Mobil Uygulama’dan yahut Hizmetler’den yararlanması, Blackspade tarafından süreli veya süresiz olarak engellenebilir ve/veya Kullanıcı’nın hesabı kapatılabilir.

 

2.5 Kullanıcı Web Sitesi ve/veya Mobil Uygulama üzerinden yapacağı alışverişlerde kullanacağı ödeme bilgilerinin (kredi kartı, GSM numarası bilgileri v.b.) doğru olduğunu, bunlardan kaynaklanan hukuki ve cezai sorumlulukların kendisine ait olduğunu kabul ve taahüt eder.

 

  1. Kullanım ve Güvenlik Kuralları

3.1 wwww.blackspade.com.tr tüm üyelerine açıktır. Site üzerinde verilen hizmetler aksi belirtilmedikçe, ücretsizdir.

 

3.2 Aşağıdaki yazılı durumlarda, Blackspade, Kullanıcı’nın site ve/veya mobil uygulama kullanımını engelleyebilir ve aşağıdaki girişimlere karışan kişi veya kişiler hakkında kanuni haklarını saklı tutar:

 

3.2.1 Yanlış, düzensiz, eksik ve yanıltıcı bilgiler, genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeler içeren ve Türkiye Cumhuriyeti yasalarıyla ters düşen bilgilerin siteye kaydedilmesi

 

3.2.2 Site içeriğinin izinsiz olarak kısmen veya tümüyle kopyalanması

 

3.2.3 Kullanıcılara verilen ya da kendi belirledikleri kullanıcı adı, şifre gibi bilgilerin, kullanım haklarının, üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşılmasından (bu bilgilerin kullanıcı dışındaki kişiler tarafından kullanılmasından) kaynaklanacak her türlü zarardan doğrudan Kullanıcı sorumludur. Aynı şekilde Kullanıcı, Internet ortamında bir başkasına ait IP adresi, elektronik posta adresi, kullanıcı adı gibi kişisel bilgileri kullanamayacağı gibi diğer kullanıcıların özel bilgilerine de izinsiz olarak ulaşamaz veya bunları kullanamaz. Kullanıcı bu şekilde bir kullanımdan dolayı doğabilecek her türlü hukuki ve cezai yükümlülüğü kabul etmiş sayılmaktadır.

 

3.2.4 Sitenin veya Mobil Uygulama’nın güvenliğini tehdit edecek, sitenin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, faaliyetlerin yapılması, yapılmaya çalışılması ve bilgilerin alınması, silinmesi, değiştirilmesi

 

3.3 Kullanıcı, diğer kullanıcıların ve ziyaretçilerin wwww.blackspade.com.tr'u kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı hareketlerde bulunamaz, sunucuları ya da veritabanlarını otomatik programlar yükleyip zorlayamaz/kilitleyemez. Hile girişimlerinde bulunamaz. Bulunması halinde üyeliğinin sonlandırılacağını ve durumdan doğabilecek her türlü hukuki, cezai sorumluluğu kabul eder.

 

3.4 Üyelik iptali ve hesap silme işlemi, Kullanıcı tarafından Web Sitesi veya Mobil Uygulama üzerinden yapılabilir. Üyeliğini bitiren Kullanıcı’nın siteye giriş yetkisi iptal edilecektir. Üyeliğini iptal eden kişi bu işlemin geri dönüşü olmadığını kabul eder.

 

3.5 Web Sitesi veya Mobil Uygulama Kullanıcıları’nın birbirleri ya da üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kişilerin sorumluluğundadır.

 

3.6 Web Sitesi ya da Mobil Uygulaması’nın belirli yerlerinde o bölüme özel farklı kurallar ve yükümlülükler belirtilebilir. Bu bölümleri kullanan kişi ve kuruluşlar peşinen belirtilen bu kuralları kabul etmiş sayılır.


3.7 Kullanıcı Web Sitesi’ni veya Mobil Uygulamayı ziyaret ettiğinde ve kullandığında gerek çerezler vasıtasıyla gerekse de Kullanıcı tarafından doğrudan açıklamak suretiyle kişisel veri toplanmakta olup, Kişisel Verilerin gizliliği için aldığımız önlemler hakkında bilgi almak için lütfen “Kişisel Verilerin Korunması Politikası” nı ve kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak için lütfen “Çerez Politikası” bölümünü okuyunuz.

 

  1. Fikri Mülkiyet Hakları

Sayılanlar ile sınırlı olmamak üzere Web Sitesi, Mobil Uygulama veya sunulan Hizmetler ile ilgili her türlü ses, metin, görüntü, logo, resim, şekil, çizim, animasyon, klip, müzik ve video kayıtları, yazılım, program kodları, bilgi, tescilli veya tescilsiz markalar, hizmet markaları, ticaret unvanları, sloganlar, tescilli veya tescilsiz tasarımlar ve diğer kaynak belirten işaretlerden (içerikten) kaynaklanan ve/veya bunlar üzerindeki (sayılanlar ile sınırlı olmamak üzere)  6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunundan (SMK) doğan marka, tasarım, coğrafi işaret, faydalı model, patent hakları ile 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunundan doğan eser olarak nitelendirilebilecek içerik üzerindeki Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun (FSEK) 21. maddesinde yazılı işleme, 22. maddesinde düzenlenen çoğaltma, 23. maddesinde düzenlenen yayma, 24. maddesinde düzenlenen temsil ve 25. maddesinde düzenlenen her türlü işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan vasıtalarla umuma iletim mali hakları Blackspade ve/veya bağlı şirketlerine, lisans verenlerine ve/veya lisans alanlarına aittir. Aksi yazılı olarak ayrıca belirtilmedikçe, yazılı izin almadan, Web Sitesi’nin, Mobil Uygulamanın veya herhangi bir kısmının ve/veya içeriğin kısmen ve/veya tamamen, sayılanlar ile sınırlı olmamak üzere herhangi bir amaçla kopyalanması, çoğaltılması, umuma iletilmesi, dağıtılması, yayınlanması, kullanılması, doğrudan veya dolaylı olarak aynen ya da başka bir şekilde kullanımı, iktibası, kopya edilmesi, kiralanması, ödünç verilmesi, değişiklik yapılması, depolanması, bir başka bilgisayara yüklenmesi, postalanması, dağıtılması, nakli, tekrar yayınlanması, teşhiri, uyarlanması, işlenmesi, temsili, ticari amaçla elde bulundurulması, satılması veya yukarıda belirtilen fiillerin teşvik edilmesi, yapılmasının kolaylaştırılması kesinlikle yasaktır. 

 

  1. Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme

İşbu Kullanım Koşulları Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. İşbu Kullanım Şartları ile ilgili doğacak her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İzmir Mahkeme ve İcra Müdürlükleri münhasıran yetkilidir. 

 

  1. Tebligat Adresleri

 

6.1 Kullanıcılarından peşinen posta adreslerini istememektedir. Ancak kullanıcının Web Sitesi veya Mobil Uygulama’ya bildirdiği elektronik posta adresi, bu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal adresin isteneceği elektronik posta olarak kabul edilir.

 

6.2 Taraflar, mevcut elektronik postalarındaki değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski elektronik postalara yapılacak isteklerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler.

 

6.3 Yine Kullanıcı’nın kayıtlı elektronik posta adresini kullanarak yapacağı her türlü bildirimin elektronik postanın wwww.blackspade.com.tr.com tarafından yollanmasından 1 (bir) gün sonra Kullanıcı’ya ulaştığı kabul edilecektir.

 

Kullanıcı, bu Kullanım Şartları’nda yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

 

 

 

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.