Bugüne Özel Kargo Bedava Fırsatını Kaçırma
Menü
Sepetim

Kişisel Verilerin Korunması

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

AYDINLATMA METNİ

(İletişim Süreçlerine İlişkin)

 Değerli Ziyaretçilerimiz, Üyelerimiz ve Müşterilerimiz,

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla Narkonteks Tekstil İhracat İth. San. ve Tic. A.Ş. (“Blackspade”/ “Şirket”) olarak işlediğimiz kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma yükümlülüğümüz kapsamında işbu metin ile bilgilendirilmeniz amaçlanmıştır. 

 

Bu metinde; https://www.blackspade.com.tr (“Site”), Blackspade mobil uygulaması (“Mobil Uygulama”), çağrı merkezi, görüntülü çağrı merkezi, e-posta, WhatsApp uygulaması, sosyal medya, genel müdürlük ve mağazalar (“İletişim Kanallarımız”) aracılığıyla karşılıklı olarak iletişime geçmemiz halinde kişisel veri işleme süreçlerimize ilişkin aydınlatılmanız amaçlanmıştır.

 

Kişisel Verileriniz, İşleme Amaçlarımız ve Hukuki Sebebimiz İletişim Kanallarımız üzerinden bizimle iletişime geçmeniz halinde;

 

 • İletişim Kanallarımız üzerinden bizimle iletişime geçtiğiniz takdirde bize ilettiğiniz talep ve şikayetlerinizin çözümlenmesi ve çağrı merkezimiz/görüntülü çağrı merkezimiz veya WhatsApp uygulaması üzerinden iletişime geçtiğiniz takdirde tarafınıza doğru hitap edebilmek, hizmet/işlem güvenliğini sağlayabilmek, bilgilerinizin doğruluğu ve güncelliğini sağlayabilmek, sistemimizde oluşturduğumuz size ait kayıtların diğer müşterilere ilişkin kayıtlardan ayırt edilebilmesi amacıyla  kimlik (ad soyadı, sosyal medya kullanıcı adı, TCKN, Whatsapp kullanıcı adı), iletişim (e-posta adresi, adres, cep telefonu numarası, paylaşılması halinde sabit telefon numarası, mesaj geçmişi bilgileri), müşteri işlem (sipariş ettiğiniz/satın almış olduğunuz ürüne ilişkin beden ölçüsü, ayakkabı numarası), ilgili ise hukuki işlem bilgilerinizi talep ve şikayetlerinizin içeriğine ilişkin bilgileri, talep ve şikayetinizle ilgili veya talep ve şikayetinizin sonuçlandırılması için gerekli ise müşteri işlem (hediye kart numarası, hediye kart bakiyesi, hediye kart alışveriş geçmişi, fatura bilgileri, alışveriş geçmişi bilgileri) verilerinizi, işlem güvenliği (log kayıtları) verilerinizi, fiziksel mekan güvenliği (kamera kayıtları), görsel ve işitsel kayıtlar (çağrı merkezi ses kayıtları, çağrı merkezi görüntü kayıtları) ile talep ve şikayetinize bağlı olarak tarafınızca  iletilmesi halinde fotoğraf) ilgili diğer bilgilerinizi “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak,   
 • Müşteri memnuniyetine yönelik çalışmalarımız kapsamında iş süreçlerimizi ve hizmetlerimizi iyileştirebilmek, kalite standartlarımızı iyileştirmeye yönelik çalışmalar kapsamında gerektiğinde sizinle iletişime geçebilmek, ve müşteri ilişkileri süreçlerini doğru yönetebilmek, takip edebilmek ve raporlayabilmek amacıyla kimlik (ad soyadı, sosyal medya kullanıcı adı, TCKN, Whatsapp kullanıcı adı), iletişim (e-posta adresi, adres, cep telefonu numarası, paylaşılması halinde sabit telefon numarası, mesaj geçmişi bilgileri), müşteri işlem (sipariş ettiğiniz/satın almış olduğunuz ürüne ilişkin beden ölçüsü, ayakkabı numarası), ilgili ise hukuki işlem bilgilerinizi talep ve şikayetlerinizin içeriğine ilişkin bilgileri, talep ve şikayetinizle ilgili veya talep ve şikayetinizin sonuçlandırılması için gerekli ise müşteri işlem (hediye kart numarası, hediye kart bakiyesi, hediye kart alışveriş geçmişi, fatura bilgileri, alışveriş geçmişi bilgileri) verilerinizi, işlem güvenliği (log kayıtları) verilerinizi, fiziksel mekan güvenliği (kamera kayıtları), görsel ve işitsel kayıtlar (çağrı merkezi ses kayıtları, çağrı merkezi görüntü kayıtları) ile “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak,  

Yasal Süreçler ve Kurum İçi Faaliyetler

 Muhtemel mevzuata aykırı her türlü fiil, suç veya davranışa karşı sizin, Blackspade ve çalışanlarının ve diğer üçüncü kişilerin güvenliğini sağlamak, mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve yetkili ve görevli özel veya kamu kurum ve kuruluşlarına karşı yükümlülüklerimizi yerine getirmek, doğacak uyuşmazlıklarda mahkeme, icra dairesi, hakem heyeti gibi resmi kurum ve kuruluşlara karşı her türlü dava, cevap ve itiraz hakkının kullanılması, uyuşmazlıklara ilişkin görüşme ve anlaşma süreçlerinin yürütülmesi, tarafımızdan bilgi talep etmeniz veya yasal haklarınız kapsamında başvuruda bulunmanız halinde gerekli bilgilerin tarafınıza ulaştırılabilmesi, sözleşme ve mevzuata aykırı şekilde kullanımı engellemek, şüpheli işlemleri ve hukuka aykırı kullanımları tespit edebilmek, iptal işlemlerini gerçekleştirebilmek, iç denetim ve kontrol ile raporlama, test, geliştirme çalışmalarını yapabilmek ve müşteri deneyimini iyileştirmeye yönelik çalışma ve geliştirmeler, operasyonel süreçlere ilişkin stratejik planlama, analiz ve iş geliştirme çalışmaları yapılması, sistemimizde oluşturduğumuz size ait kayıtların diğer müşterilere ilişkin kayıtlardan ayırt edilebilmesi kapsamında kimlik (ad soyadı, cinsiyet), opsiyonel olarak paylaşmanız halinde kimlik (doğum tarihi,), yasal süreçler nedeniyle aktarılması veya resmi mercilerce gönderilen belgelerde bulunması halinde kimlik (imza ve T.C. Kimlik Numarası), iletişim (cep telefonu numarası, e-posta adresi, adres), hukuki işlem (talep ve şikayetleriniz), müşteri işlem (alışveriş tarihi, zamanı, miktarı, alışveriş içeriği, fatura, sipariş verdiğiniz ürüne ilişkin beden ölçüsü ve ayakkabı numarası bilgileri, ve işlem güvenliği (log kayıtları, IP adresi) verilerinizi, fiziksel mekan güvenliği (mağazadan işlem yapmanız halinde mağaza güvenlik kamerası görüntülerinize ilişkin kayıtları), görsel ve işitsel kayıtlar (çağrı merkezi ses kayıtları, çağrı merkezi görüntü kayıtları) ilgili hukuki işlem bilgileriniz ile uyuşmazlık süreçlerine ilişkin yazışma ve dosya bilgilerinizi, Kanun’dan doğan ispat yükümlülüklerimizin yerine getirebilmek amacıyla onaylayacağınız aydınlatma ve rıza metinlerine ilişkin onay verdiğiniz tarihi ve bunlara ilişkin diğer kayıt bilgilerinizi  işlemekteyiz.

 Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemimiz 

 Kişisel verilerinizi, Blackspade mağazalarından ya da Blackspade ürünlerinin satıldığı elektronik ticaret ortamlarından alışveriş yapmanız halinde gerçekleştirmiş olduğunuz alışverişe ait kayıtların kaydedilmesi, İletişim Kanallarımız aracılığıyla karşılıklı olarak iletişime geçilmesi sırasında bizlere iletmiş olduğunuz talep ve şikayetlerinizin sistemlerimizde kaydedilmesi, çağrı merkeziyle yaptığınız sesli ya da görüntülü görüşmelerin kaydedilmesi gibi otomatik yöntemlerle ve resmi kurum, kuruluş ve adli/idari makamlardan gelen sizinle ilgili bilgi/belgelerin kaydedilmesi ile otomatik olmayan yöntemlerle topluyoruz.

 Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Blackspade olarak kişisel verilerinizi ancak işbu Metin’de belirtilen amaçlar doğrultusunda ve KVKK'nın 8. ve 9. maddelerine uygun olarak üçüncü kişilere aktarmaktayız.  Bu kapsamda; 

 • Bilişim teknolojileri, pazarlama/reklam/analiz faaliyetleri ya da uzmanlık gerektiren danışmanlık vb. hizmetlerini almak amaçlarıyla yurtiçinde bulunan iş ortakları, tedarikçi ve hizmet sağlayıcılarıyla (çağrı merkezi, veri tabanı ve sunucu hizmeti sağlayıcıları, altyapı bakım ve destek ve yazılım lisanslama hizmeti sağlayıcıları, hukuki ve mali danışmanlık hizmeti verenler vb.) ile bu firmalar tarafından Blackspade'in faaliyetlerinin yerine getirilmesi amacı ile verilen hizmetler dâhilinde kullanılması kaydıyla aktarmaktayız.

Yetkili ve görevli özel veya kamu kurum ve kuruluşlar ile adli makamlara ve resmi kurum/kuruluşlara karşı olan bilgi, belge verme ve ilgili sair yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve dava ve cevap hakları gibi yasal haklarımızı kullanabilmek amacıyla başta aşağıda yer alan kurum ve kuruluşlara belirtilen kanunlar ve ikincil mevzuatları kapsamında olmak üzere yetkili kamu kurum ve kuruluşları tarafından bizden istenen bilgileri yasal yükümlülüklerimize istinaden: 

 

 • 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca T.C. Mahkemeleri, 
 • 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu uyarınca yetkili kolluk kuvvetleri, T.C.  Savcılıkları, T.C. Mahkemeleri,
 • 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu uyarınca T.C. Mahkemeleri,
 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Kişisel Verileri Koruma Kurumu,
 • 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca İleti Yönetim Sistemi A.Ş. ve T.C. Ticaret Bakanlığı,
 • 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun uyarınca T.C. Ticaret Bakanlığı,Tüketici Mahkemeleri ve Tüketici Hakem Heyetleri ’ne aktarmaktayız.

 

Ayrıca, sair mevzuattan doğan yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla talep edilmesi halinde yukarıda sayılanlara ek olarak diğer ilgili kurum ve kuruluşlar ile kamu kurum ve kuruluşlarına kişisel verilerinizi aktarabiliriz. 

 

 • Şüpheli işlemlerin takibi, tespiti ve hukuka aykırı işlemlerin önlenmesi amaçlarıyla gerekli durumlarda danışmanlık hizmeti aldığımız tedarikçilerimiz ve ilgili işleme ilişkin ödeme kuruluşlarına aktarmaktayız.
 • Yurt dışı aktarımı:Ayrıca açık rıza metni ile rıza vermeniz halinde; bilişim teknolojileri, raporlama/analiz/segmentasyon/reklam faaliyetleri ya da uzmanlık gerektiren danışmanlık vb. konularda ürün ve hizmet desteği almak amacıyla Blackspade'in yurt dışında bulunan hizmet sağlayıcıları ve iş ortaklarıyla (yazılım geliştirme ve destek hizmeti, hosting, bakım ve geliştirme bakım hizmeti, altyapı sağlayıcılar) ve/veya yurt içindeki/yurt dışındaki tedarikçilerimizin (iletişim uygulamaları, sosyal medya uygulamaları, çağrı merkezi ve müşteri ilişkileri yönetim uygulamaları vb.) sunucularının yurt dışında olması sebebi ile, kimlik, iletişim, müşteri işlem, işlem güvenliği, hukuki işlem, fiziksel mekan güvenliği ile görsel ve işitsel kayıtlar verilerinizi, KVKK’nın 9. maddesinde yer alan şartlara uygun olarak yurt dışına aktarmaktayız.

 

KVKK Kapsamındaki Haklarınız 

 Blackspade tarafından elde edilen Kişisel Verilerinize ilişkin olarak KVKK’nın 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi; Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun şekilde yazılı olarak ya da kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Blackspade’e daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanarak aşağıdaki adreslere her zaman iletebilirsiniz. 

 

Veri Sorumlusu:  Narkonteks Tekstil İhracat İth. San. ve Tic. A.Ş.

E-posta: destek@blackspade.com

Kep Adresi: narkontekste@hs01.kep.tr

Adres: Buca Organize Sanayi 1. Bölge, Doğuş Caddesi, 3/19. Sk. No:2, 35160 Buca/İzmir

 

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.