Doğru Sütyen Seçimi Nasıl Olmalı?

Doğru Sütyen Seçimi Nasıl Olmalı?

Sütyeni denediğinizde rahat hissediyor musunuz? Sizler için doğru sütyen seçimi ile ilgili detayları 8 ana başlıkta topladık. Daha öncesinde Blackspade Sütyen ürünlerini incelemek ve hemen alışverişe başlamak için buraya tıklayın.

1 - a. Rahat hissediyorum: Bu durumda problem yok.

 

 

b - Dar / sıkışık /rahatsız hissediyorum: Bu durumda sutyenin kabı yanlış veya bandı dar olabilir.

Göğüsler kaplara tam olarak yerleşti mi kontrol edilip agraf farklı gözlere takılabilir veya daha büyük beden sütyen denenebilir.

 

c- Gevşek / bol /düşecekmiş gibi hissediyorum: Bu durumda sutyenin kabı yanlış veya bandı bol olabilir.

Göğüsler kaplara tam olarak yerleşti mi kontrol edilip agraf farklı gözlere takılabilir veya daha küçük beden sütyen denenebilir.

 

 

2- Alt bant genişliği doğru mu?

Bant genişliğinin doğru olup olmadığını anlamak için sutyenin tam iki göğüs ortasının alt kısmına iki parmak yerleştirilir. Bant doğru ölçüde ise parmaklar rahat girebilmeli, sıkışmamalı ancak çok da bol olmamalıdır. Tam iki parmak girecek kadar olmalıdır.

 

 

 

 

3- Askıların yerleşimi doğru mu? Askılar rahat mı?

Askı yerleşimi sutyen konforu için en önemli hususlardan biridir. Askıların düşmemesi ya da omuzları sıkmaması / kesmemesi gerekmektedir. Askı duruşu omuza ya da boyuna çok yakın olmamalı, omuz başının başladığı noktada durmalıdır. Askılar bol veya dar ise uzatılıp kısaltılabilir. Ancak askı en kısa haline dahi getirildiğinde hala bol ise veya en uzun haline getirildiğinde hala sıkıyorsa alternatif bir model denemeniz doğru olacaktır.

 

4- Sütyenin ön orta (center front) yerleşimi doğru mu?

Sütyenin iki göğüs bölgesinin arasında kalan parçaya “ön orta” denir. Bu parça sutyenin modeline göre dar, geniş, uzun veya kısa olabilir. Burada önemli olan ön orta parçanın iki göğsün simetrik olarak tam ortasında bulunmasıdır. Sütyenin normal duruşunda sağa veya sola kayma durumunda askılar ve sutyen bandı gözden geçirilmeli, eğer buna rağmen düzelmiyorsa başka bir ürün denemeniz uygun olacaktır.

 

 

5- Sütyenin kaplarının göğüs kısmı dar mı? Bol mu?

Sütyenin önünde bulunan kap kısmı göğüsün yerleştiği kısımdır. Bu kısmın göğsü aşırı sıkmadan sarması gerekmektedir. Kabın büyük olması durumunda kap içerisinde boşluk kalır, kabın küçük olması durumunda ise göğüs kaptan taşma yapar. Taşma yanlara veya yukarıya doğru olabilir.

 

a- Kabın büyük olması durumunda göğüsün kabı kanat/bant bedeni değiştirilmeden küçültülmelidir. Örneğin 85 B beden denediğinizde sutyen kabı büyük geldiyse 85 A bedeni denenmelidir.

b- Kabın küçük olması durumunda da örneğin 85 B beden denediyseniz 85C beden denenmelidir.

 

6- Sütyenin kanatları rahat mı? Kanat yeri doğru mu? Düz duruyor mu?

Sütyenin kanatları kabın kenarında kalan ve sırtı saran parçalarıdır. Bu parçaların yanda ve sırtta sutyenin alt hizası ile eş duruş yani düz bir görünüş sergilemesi gerekmektedir. Kanatların rahat olmaması durumunda kanatlar dar veya bol olabilir.

Kanatlar sırtta ve yanlarda yukarıya çıkıyorsa kanatlar ya boldur ya da kanat genişliği / bant genişliği uygun olmasına rağmen askılarda problem vardır.

 

a- Askılar çok kısadır ve uzatılması gerekir.

b- Bant bol gelmektedir ve sutyenin bedeni uygun oranda düşürülmelidir. Örneğin 85 B beden sutyen deniyorsanız kap boyu değişmeden, 80 B bedeni denenmelidir.

Kanatlar sutyenin yan kısmında ve sırtta düz duruyor ama aşırı sıkıyorsa, bu durumu koltuk altı ve sırt bölgenizde katlanma ve taşma görüntüleri ile anlayabilirsiniz. Aşırı sıkma durumunda sutyenin bedeni uygun oranda yükseltilmelidir. Aynı örnek ile gidersek üzerinizde 85 B beden sutyen varsa kap boyu değişmeden 90 B denenmelidir.

 

7- Balen yerleri acıtıyor mu? Bir rahatsızlık veriyor mu?

Balen yeri acıtması veya rahatsızlık vermesi farklı sebeplerden dolayı oluşabilir.

 

 

 

a- Kanat / Bant genişliği uygunsuz olabilir. Uygunsuzluk kanatların hem dar hem de bol olmasından kaynaklanabilir. Dar ise rahatsızlık hemen hissedilir çünkü sıkma sebebiyle balenler vücuda fazla baskı uyguluyordur. Bu durumda kap boyu değişmeden bir beden büyük sutyen denemeli ve rahatsızlığın devam edip etmediği kontrol edilmelisiniz. Aynı bir önceki örnekteki kanat darlığı durumu gibi 85B beden yerine 90 B denenmelidir. Eğer kanatların bol olması gerekenden bol ise balenler göğüs altı değil üzerine veya yanlarına baskı yapıyor olabilir. Ya da fazla bolluk sutyenin vücudu sarmasına engel olduğu için sürtünme dolaysıyla tahrişe sebep olabilir. Bu durumda da 85 B yerine 80 B denenmelidir.

b- Kap boyu olması gerekenden büyük veya küçük olabilir. Bu durumda kanat bedeni değiştirilmeden kap boyu büyütülmeli veya küçültülmelidir. Örneğin kap boyu küçük geldiyse 85 B yerine 85C, büyük geldiyse 85B yerine 85A denenmelidir.

c- Askıların ideal uzunlukta ve yerde olmamaları da balen yerlerinin kaymasına ve rahatsızlık vermesine sebep olabilir. Askı yerleşimi ve uzunluğu kendinize uygun şekilde ayarlanmalıdır.

d- Tüm düzenlemelere rağmen rahatsızlık giderilemiyorsa denenen sutyen modeli vücut yapınıza uygun olmayabilir. Alternatif bir model denemelisiniz.

 

8- Yanlardaki plastik balenler rahat mı?

Bazı sutyen modellerinde sutyen kanatlarında plastik balen kullanılmış olabilir. Bu balen bant bedeni uygun olmadığında rahatsızlık verebilir. Eğer böyle bir durum varsa bant genişliği kontrol edilmeli ve duruma göre bant bedeni değiştirilmelidir. Madde 6 daki aşamalar takip edilmelidir.

Sütyen ürünlerini keşfet 

31 Mart 2020
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.